Användarvillkor

För att lägga till ett Lommaminne behöver du skapa ett konto. För att skapa konto behövs namn, e-post-adress och användarnamn. Endast användarnamn blir synligt och övrig information behandlas konfidentiellt.

Personuppgifter får inte läggas ut på LommaMinnen om det strider mot Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13.

Du kan söka och läsa utan ett konto. Det går att skriva kommentarer genom att vara inloggad på Facebook.

Nya minnen blir kontrollerade före publicering för att undvika olämpligt material. Dela inte texter och bilder från andra personer om du inte har rätt till det. Ditt användarnamn blir synligt för alla.

You’re not the only one thinking, “I need someone who is able to write my college essays.” Many students struggle with their college essay and think about what they can do to ensure they are perfect. These tips will make it easier to write a stellar college essay. These guidelines will help you compose an essay that is memorable and gets you accepted. Learn more here for tips. We all want a higher GPA, and an admissions representative will be interested to learn more about what you’ve studied.